Електроннийпосібник з аптечної технології ліків призначений для самостійної позааудиторної роботи студентів спеціальності “Фармація” та "Клінічна фармація" денної та заочної форм навчання
Курс призначений для підготовки до ЗМ, ПМК та КРОК-2
The course is designed to prepare for the MС, FMC and KROK-2 of "Drugs technology"